Støt klubben med et OK-benzinkort!             tryk her for mere information
 

GBTK
 
Generalforsamling i Gribskovhallen den 25.02.2016 kl. 19.30
 
  
Dagsorden
 
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Kassereren forelægger regnskab og budget til godkendelse samt forslag til kontingent
4) Indkomne forslag
5) Valg efter lovene:
 
                            
 
                               Hovedformand
                               Sekretær
                               Badmintonseniorformand
                               Badmintonmotionsformand
                               Badmintonveteranformand
                               Badmintonungdomsformand
                               Bordtenniskasserer
                               Div. tennisrepræsentanter
                               Redaktionsudvalg
                               Revisor
                               Revisorsuppleant
 
6) Eventuelt
 
Forslag fra medlemmerne skal være indsendt til hovedformanden skriftligt inden to uger før generalforsamlingen.
 
På hovedbestyrelsens vegne
Poul Hansen
Hovedformand
 
 
                         
 
 
 
 
Ungdom

Billeder fra natbadminton 2015 - tryk her
 
Ungdom

Billeder fra dette års klubmesterskab - tryk her 
Ungdom

Vores u15C hold, som blev nr. 5 til LM. :-)
GBTK | | | Græsted Badminton Tennis Klub